ಪಿವಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಸ್ಕರ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್